Zápis z valné hromady KNSK Středočského kraje

Zde je uveden zápis z valné hromady, který jsme obdrželi poštou.

zpravodaj10