Zápis č.1/2010 z mimořádného jednání Výkonného výboru středočeského KNS

Zde je zápis č. 1/2010, který jsme obdrželi poštou.

zpravodaj